Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ερωτηματολόγιο προς τους απόφοιτους του Τμήματος 2013-2019

Σας ενημερώνουμε ότι το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. (πρώην ΤΕΙ Κρήτης) εκπονεί έρευνα για την επαγγελματική διαδρομή και τις δυνατότητες απασχόλησης των αποφοίτων του. Τα συμπεράσματα που θα προκύψουν θα αξιοποιηθούν για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα ακολουθήσουν. Το ερωτηματολόγιο της έρευνας είναι ανώνυμο. Τα στοιχεία που θα συλλεχθούν, θα χρησιμοποιηθούν μόνο για στατιστικούς λόγους και σε κάθε περίπτωση θα διαφυλαχτεί η ταυτότητα των συμμετεχόντων στην αξιολόγηση. Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι απόφοιτοι των ετών 2013-2019 του Τμήματος  να συμπληρώσουν το παρακάτω ερωτηματολόγιο.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.
 

Με εκτίμηση,
Γραμματεία, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο