Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Νέα & Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αλλαγή στις ομάδες του μαθήματος Πληροφορική Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

Ενημερώνονται οι φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα Πληροφορική Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, ότι έγινε ανακατανομή στις ομάδες του μαθήματος λόγω των τεχνικών προβλημάτων που παρουσιάστηκαν  στην υποβολή των δηλώσεων τους. Οι Μη Υπόχρεοι φοιτητές έχουν ενταχθεί...

Δήλωση των «Πρόσθετων Μαθημάτων» του ΠΠΣ ΕΛΜΕΠΑ, από φοιτητές που δεν τα δικαιούνται

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματός μας, ότι τα παρακάτω «Πρόσθετα Μαθήματα», αφορούν αποκλειστικά μόνο τους απόφοιτους ΤΕΙ, που με βάση το ν. 4610, εντάχθηκαν στο Πανεπιστημιακό Πρόγραμμα Σπουδών. Η Γραμματεία θα προχωρήσει στην αφαίρεση τους, από τη δήλωση...

Συμπληρωματική προκήρυξη Ακαδ.Υποτρόφων Ε.Ε. 2020-21

Το πρωτότυπο Πρακτικό αξιολόγησης της συμπληρωματικής προκήρυξης  βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος Λ&Χ. Προθεσμία ενστάσεων από 15-2-2021 έως και 18-2-2021 και ώρα 14:00. Πρακτικό αξιολόγησης της συμπληρωματικής...

Διεξαγωγή εξετάσεων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, «Πρόθεση συμμετοχής στις εξετάσεις»

Βάσει απόφασης της Συγκλήτου, για λόγους προγραμματισμού και οργάνωσης των εξετάσεων της πρώτης εξεταστικής περιόδου του τρέχοντος εξαμήνου, οι φοιτητές καλούνται να δηλώσουν έως και τις 20/1/2021, την πρόθεσή τους να συμμετέχουν ή όχι, στην εξέταση του κάθε μαθήματος...

Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου χειμ. εξαμήνου 2020-2021 – ενημέρωση 26/1

Δείτε το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου του χειμ. εξαμήνου ακαδ. έτους 2020-2021 ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο. Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου 2021 Στα μαθήματα που στο όνομα τους υπάρχει επισήμανση χρώματος έχουν γίνει αλλαγές στην ώρα...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σχεδιαγραμμάτων διδασκαλίας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης “Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2020-2021 στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο”

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας προσκαλούν Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτος 2020-2021, για την κάλυψη...

Εμβόλιμη εξεταστική Χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2020-21

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματός μας (εισαχθέντες Τ.Ε.Ι.) ότι στο διάστημα, από Τρίτη 15-12-2020 έως και Κυριακή 10-1-2021, θα είναι ανοιχτό το σύστημα για δηλώσεις συμμετοχής στην εμβόλιμη εξεταστική για το χειμερινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2020-2021. Δικαίωμα...

Κατάθεση δικαιολογητικών μετεγγραφής φοιτητών ακαδ. έτους 2020-21

Οι δικαιούχοι μετεγγραφής καλούνται να υποβάλλουν  ταχυδρομικά (συστημένα) στη Γραμματεία  του Τμήματος στην Διεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΟ  ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ,...

Αντιμετώπιση θεμάτων πρακτικής άσκησης φοιτητών λόγω αναστολής της υλοποίησης της

Αγαπητοί φοιτητές, λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες εγκυκλίους του Υφυπουργού Παιδείας κ. Διγαλάκη για αναστολή της πρακτικής άσκησης των φοιτητών, η Συνέλευση του Τμήματος μας ως το αρμόδιο ανώτατο συλλογικό όργανο διοίκησης του αποφάσισε σήμερα με επιστημονικά...

Προσφερόμενα συγγράμματα μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «ΕΥΔΟΞΟΣ», για τους φοιτητές που έχουν ενταχθεί στο Πανεπιστημιακό Πρόγραμμα του Τμήματος

Ενημερώνουμε τους φοιτητές που έχουν ενταχθεί στο Πανεπιστημιακό Πρόγραμμα του Τμήματός μας και κατά συνέπεια έχουν δηλώσει «ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ», δικαιούνται να δηλώσουν και να παραλάβουν συγγράμματα μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «ΕΥΔΟΞΟΣ», με την προϋπόθεση ότι δεν...

Διαθέσιμα θέματα Πτυχιακών Εργασιών και αναθέσεις κατά προτεραιότητα δήλωσης

Ενημερώνουμε τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος μας ότι στο eClass - Τμήμα ΛΧ_Πτυχιακές Εργασίες έχουν ανακοινωθεί επιπλέον θέματα Πτυχιακών Εργασιών για να επιλέξουν οι ενδιαφερόμενοι που δεν τους έχει ήδη ανατεθεί Πτυχιακή Εργασία αλλά έχουν δηλώσει Πρόθεση...