Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Νέα & Ανακοινώσεις

3ος Κύκλος Π.Μ.Σ. στη “Χρηματοοικονομική Διοίκηση” – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου οργανώνει και λειτουργεί με επιτυχία, από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: "Χρηματοοικονομική...

Πρακτικό αξιολόγησης Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το ακαδ. έτος 2020-2021

Ενημερώνουμε τους υποψήφιους ακαδημαϊκούς υποτρόφους ότι έχει αναρτηθεί το πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησής τους στον πίνακα ανακοινώσεων (κτίριο παλιάς ΣΕΥΠ, Ισόγειο) καθώς και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και οι ενδιαφερόμενοι...

Mέτρα για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 στα Α.Ε.Ι. κατά την περίοδο της επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2019-20

Σύμφωνα  με την υπ’ αρ.107981/Ζ1/20.8.2020 Κοινή Απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Β. Διγαλάκη  και Υπουργού Υγείας Β. Κικίλια με θέμα «Μέτρα για την αποφυγή διάδοσης  του κορωνοϊού Covid-19 στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) κατά την περίοδο...

Προκήρυξη διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών του Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση Τμήματος

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη ενός εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π και του αναπληρωτή του στη Συνέλευση του Τμήματος...

Διεξαγωγή εξετάσεων Σεπτεμβρίου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 – Επιβεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματός μας να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους στην εξεταστική Σεπτεμβρίου, για τα μαθήματα που δήλωσαν το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους και απέτυχαν στην εξέτασή τους. Διαδικασία επιβεβαίωσης Ηράκλειο...

Ένταξη μελών στο Ερευνητικό Εργαστήριο Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκησης (LAFIM)

Όσα Μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και Ερευνητές επιθυμούν να ενταχθούν ως μέλη του Ερευνητικού Εργαστηρίου Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (LAFIM), σύμφωνα με το ΦΕΚ λειτουργίας του, μπορούν να υποβάλλουν τη σχετική (παρακάτω) αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σχεδιαγραμμάτων διδασκαλίας από νέους επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης “Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού 2020-2021 στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο”

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας προσκαλούν Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, για την κάλυψη εβδομήντα (70)...

Kατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Χρόνος κατάθεσης δικαιολογητικών Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων που επιθυμούν να καταταγούν στo Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής υποβάλλονται στο Τμήμα υποδοχής από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2020. Δικαιολογητικά Αίτηση του ενδιαφερόμενου (χορηγείται και...

Παράταση της περιόδου διανομής των συγγραμμάτων, εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2019-2020

Βάσει της με αριθμ. πρωτ.: 74780 /Z1/16-6-2020 απόφασης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, παρατείνεται η περίοδος διανομής των δηλωθέντων από τους φοιτητές συγγραμμάτων μέσω της υπηρεσίας «ΕΥΔΟΞΟΣ», το εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 2019-2020. Η κατ'οίκον...

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ – Επιβεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 – Ενημέρωση 15/6/2020

Βάσει της υπ’ αριθμ.: 29/21.05.2020 (https://www.hmu.gr/news/16060) πράξης της Συγκλήτου (σημείο Γ), για λόγους προγραμματισμού και οργάνωσης των εξετάσεων, οι φοιτητές καλούνται να δηλώσουν (να επιβεβαιώσουν) έως και τα μεσάνυχτα της 17ης/6/2020, ότι θα λάβουν μέρος...