Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Όργανα – Διοίκηση

Πρόεδρος Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Δρ. Χατζηαντωνίου Ιωάννης,
Αναπληρωτής Καθηγητής, yanhatzi@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Δρ. Ιατράκης Γεώργιος,
Καθηγητής, giatrakis@hmu.gr

Γενική Συνέλευση
Τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος απαρτίζουν οι:

  • Χατζηαντωνίου Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος
  • Ιατράκης Γεώργιος, Καθηγητής, Αναπληρωτής Πρόεδρος, μέλος
  • Κυρίκος Δημήτριος, Καθηγητής, μέλος (απουσιάζει σε επιστημονική άδεια από 1-9-2021 έως 31-8-2022)
  • Αγιομυργιανάκης Γεώργιος, Καθηγητής, μέλος
  • Φλώρος Χρήστος, Καθηγητής, μέλος
  • Αρβανίτης Σταύρος, Αναπληρωτής καθηγητής, μέλος
  • Ταμπουρατζή Ευθαλία, Επίκουρη Καθηγήτρια, μέλος
  • Γαλυφιανάκης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής, μέλος
  • Βορτελίνος Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής, μέλος
  • Αναστασάκης Ανδρέας, Λέκτορας, μέλος
  • Γιαννούλης Ιωάννης, Λέκτορας, μέλος
  • Χαριτάκη Χαρίκλεια, Εκπρόσωπος Ε.Δ.Ι.Π., μέλος
  • Λυράκης Εμμανουήλ, Εκπρόσωπος Ε.Τ.Ε.Π., μέλος

Χρέη Γραμματέα ασκεί ο κ. Χήτας Ευάγγελος, Προϊστάμενος Γραμματείας του Τμήματος. H Συνέλευση του Τμήματος έχει συγκροτηθεί σύμφωνα με την με αρ. πρωτοκόλλου 11110/8-10-2021 απόφαση του Προέδρου του Τμήματος (αναρτημένη στη Διαύγεια, ΑΔΑ:Ψ0ΙΜ46ΜΗ2Ι-ΚΚΗ). 

Μετάβαση στο περιεχόμενο