Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Όργανα – Διοίκηση

Πρόεδρος Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Δρ. Κυρίκος Δημήτριος,
Καθηγητής, kirikosd@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Δρ. Ιατράκης Γεώργιος,
Καθηγητής, giatrakis@hmu.gr

Γενική Συνέλευση
Τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος απαρτίζουν οι:

  • Κυρίκος Δημήτριος, Καθηγητής, Πρόεδρος
  • Ιατράκης Γεώργιος, Καθηγητής, Αναπληρωτής Πρόεδρος, μέλος
  • Αγιομυργιανάκης Γεώργιος, Καθηγητής, μέλος
  • Φλώρος Χρήστος, Καθηγητής, μέλος
  • Αρβανίτης Σταύρος, Αναπληρωτής καθηγητής, μέλος
  • Τζωρτζάκη Αλεξία-Μαίρη, Επίκουρη Καθηγήτρια, μέλος
  • Ταμπουρατζή Ευθαλία, Επίκουρη Καθηγήτρια, μέλος
  • Γαλυφιανάκης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής, μέλος
  • Αναστασάκης Ανδρέας, Λέκτορας, μέλος
  • Γιαννούλης Ιωάννης, Λέκτορας, μέλος
  • Χαριτάκη Χαρίκλεια, Εκπρόσωπος Ε.Δ.Ι.Π., μέλος
  • Kαροφυλλάκης Κανάκης, Εκπρόσωπος Ε.Τ.Ε.Π., μέλος

Χρέη Γραμματέα ασκεί ο κ. Χήτας Ευάγγελος, Προϊστάμενος Γραμματείας του Τμήματος. H Συνέλευση του Τμήματος έχει συγκροτηθεί σύμφωνα με την αρ. 3144/Φ.20/2-9-2019 απόφαση του Πρύτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.