Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2020-2021

2η Εξεταστική περίοδος εαρινού και χειμερινού εξαμήνου 2019-20 31 Αυγούστου έως 25 Σεπτεμβρίου 2020
Εγγραφές – Δηλώσεις Μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 28 Σεπτεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου 2020
Έναρξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 28 Σεπτεμβρίου 2020
Λήξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 15 Ιανουαρίου 2021
Εβδομάδα συμπληρωματικών μαθημάτων 18 Ιανουαρίου έως 22 Ιανουαρίου 2021
Διακοπές Χριστουγέννων 23 Δεκεμβρίου 2020 έως 6 Ιανουαρίου 2021
1η Εξεταστική περίοδος χειμερινού εξαμήνου 25 Ιανουαρίου έως 12 Φεβρουαρίου 2021
Εγγραφές – Δηλώσεις Μαθημάτων 15 Φεβρουαρίου έως 19 Φεβρουαρίου 2021
Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 15 Φεβρουαρίου 2021
Λήξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 28 Μαΐου 2021
Εβδομάδα συμπληρωματικών μαθημάτων 31 Μαΐου έως 04 Ιουνίου 2021
Διακοπές Πάσχα 26 Απριλίου έως 07 Μαΐου 2021
1η Εξεταστική περίοδος (εαρινό εξάμηνο) 07 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου 2021
2η Εξεταστική περίοδος εαρινού και χειμερινού εξαμήνου 30 Αυγούστου έως 17 Σεπτεμβρίου 2021