Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2022-2023

2η Εξεταστική περίοδος εαρινού και χειμερινού εξαμήνου 2021-2022 1 έως 23 Σεπτεμβρίου 2022
Χειμερινό εξάμηνο 2022-2023
Έναρξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 3 Οκτωβρίου 2022
Λήξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 13 Ιανουαρίου 2023
Εβδομάδα συμπληρωματικών μαθημάτων 16 έως 20 Ιανουαρίου 2023
Διακοπές Χριστουγέννων 24 Δεκεμβρίου 2022 έως 8 Ιανουαρίου 2023
1η Εξεταστική περίοδος χειμερινού εξαμήνου 23 Ιανουαρίου έως 10 Φεβρουαρίου 2023
Εαρινό εξάμηνο 2022-2023
Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 20 Φεβρουαρίου 2023
Λήξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2 Ιουνίου 2023
Εβδομάδα συμπληρωματικών μαθημάτων 5 έως 9 Ιουνίου 2023
Διακοπές Πάσχα 10 έως 23 Απριλίου 2023
1η Εξεταστική περίοδος εαρινού εξαμήνου 12 έως 30 Ιουνίου 2023
2η Εξεταστική περίοδος εαρινού και χειμερινού εξαμήνου 2022-2023 1 έως 22 Σεπτεμβρίου 2022