Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2021-2022

2η Εξεταστική περίοδος εαρινού και χειμερινού εξαμήνου 2020-21 30 Αυγούστου έως 17 Σεπτεμβρίου 2021
Χειμερινό εξάμηνο 2021-2022
Εγγραφές – Δηλώσεις Μαθημάτων 20 έως 24 Σεπτεμβρίου 2021
Έναρξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 27 Σεπτεμβρίου 2021
Λήξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 14 Ιανουαρίου 2022
Εβδομάδα συμπληρωματικών μαθημάτων 17 έως 21 Ιανουαρίου 2022
Διακοπές Χριστουγέννων 23 Δεκεμβρίου 2021 έως 7 Ιανουαρίου 2022
1η Εξεταστική περίοδος χειμερινού εξαμήνου 24 Ιανουαρίου έως 11 Φεβρουαρίου 2022
Εαρινό εξάμηνο 2021-2022
Εγγραφές – Δηλώσεις Μαθημάτων 14 έως 18 Φεβρουαρίου 2022
Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 21 Φεβρουαρίου 2022
Λήξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 3 Ιουνίου 2022
Εβδομάδα συμπληρωματικών μαθημάτων 6 έως 10 Ιουνίου 2022
Διακοπές Πάσχα 18 έως 29 Απριλίου 2022
1η Εξεταστική περίοδος εαρινού εξαμήνου 14 Ιουνίου έως 4 Ιουλίου 2022
2η Εξεταστική περίοδος εαρινού και χειμερινού εξαμήνου 2021-2022 1 έως 23 Σεπτεμβρίου 2022