Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Μητρώο εκλεκτόρων

Οι ενδιαφερόμενοι για το Μητρώο Εκλεκτόρων μπορούν να επικοινωνούν για σχετικές πληροφορίες με την Γραμματεία του Τμήματος επειδή βάσει της νομοθεσίας περί ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων δεν επιτρέπεται η ανάρτηση των προσωπικών δεδομένων των εκλεκτόρων (όνομα, επώνυμο, ΦΕΚ).

Μετάβαση στο περιεχόμενο