Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Αγιομυργιανάκης Γεώργιος

Γρ.10, ΣEΔΟ
Τηλ: 2810-379664
e-mail: georgeagios@hmu.gr
https://www.georgeagios.eu 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Κυρίκος Δημήτριος

Γρ.10, ΣEΔΟ
Τηλ: 2810-37 9602
e-mail: kirikosd@hmu.gr

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Φλώρος Χρήστος

Γρ.8, ΣEΔΟ
Τηλ: 2810-37 9614
e-mail: cfloros@hmu.gr

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Αρβανίτης Σταύρος

Γρ.2, ΣEΔΟ
Τηλ: 2810-37 9674
e-mail: starvan@hmu.gr

ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Χατζηαντωνίου Ιωάννης

Γρ. 11, ΣEΔΟ
Τηλ: 2810-37 9601
e-mail: yanhatzi@hmu.gr

  • Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Βορτελίνος Δημήτριος

Γρ. 14, ΣEΔΟ
Τηλ: 2810-37 9605
e-mail: dvortelinos@hmu.gr

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Γαλυφιανάκης Γεώργιος

Γρ.12, ΣEΔΟ
Τηλ: 2810-37 9676
e-mail: galifianakis@hmu.gr

ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Γρυδάκη Μαρία

Γρ.5, ΣEΔΟ
Τηλ: 2810-37 9282
e-mail: mgrydaki@hmu.gr

ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Ταμπουρατζή Ευθαλία

Γρ.5, ΣEΔΟ
Τηλ: 2810-37 9657
e-mail: tamthal@hmu.gr

ΛΕΚΤΟΡΑΣ

Γιαννούλης Ιωάννης

Γρ.14, ΣEΔΟ
Τηλ: 2810-37 9655
e-mail: yy@hmu.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο