Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Ιατράκης Γεώργιος

Γρ.4, ΣEΔΟ
Τηλ: 2810-37 9669
e-mail: giatrakis@hmu.gr

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Κυρίκος Δημήτριος

Γρ.10, ΣEΔΟ
Τηλ: 2810-37 9602
e-mail: kirikosd@hmu.gr

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Αγιομυργιανάκης Γεώργιος

Γρ.11, ΣEΔΟ
Τηλ: 2810-379601
e-mail: georgeagios@hmu.gr
https://www.georgeagios.eu/indexgma.html# 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Φλώρος Χρήστος

Γρ.8, ΣEΔΟ
Τηλ: 2810-37 9614
e-mail: cfloros@hmu.gr

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Αρβανίτης Σταύρος

Γρ.2, ΣEΔΟ
Τηλ: 2810-37 9674
e-mail: starvan@hmu.gr

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Χατζηαντωνίου Ιωάννης

Γρ., ΣEΔΟ
Τηλ: 2810-37 9…
e-mail: yanhatzi@hmu.gr

  • Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Βορτελίνος Δημήτριος

ΣEΔΟ
Τηλ: 2810-37 ….
e-mail: dvortelinos@hmu.gr

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Γαλυφιανάκης Γεώργιος

Γρ.12, ΣEΔΟ
Τηλ: 2810-37 9676
e-mail: galifianakis@hmu.gr

ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Ταμπουρατζή Ευθαλία

Γρ.5, ΣEΔΟ
Τηλ: 2810-37 9657
e-mail: tamthal@hmu.gr

ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Τζωρτζάκη Αλεξία-Μαίρη

Γρ.4, ΣEΔΟ
Τηλ: 2810-37 9658
e-mail: alexiatzortzaki@hmu.gr

ΛΕΚΤΟΡΑΣ

Αναστασάκης Ανδρέας

Γρ.15, ΣEΔΟ
Τηλ: 2810-37 9660
e-mail: anastasakis@hmu.gr

ΛΕΚΤΟΡΑΣ

Γιαννούλης Ιωάννης

Γρ.14, ΣEΔΟ
Τηλ: 2810-37 9655
e-mail: yy@hmu.gr