Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Ανάλυση Δεδομένων και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία»

Τα Τμήματα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και τα Τμήματα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου, λειτουργούν το Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο «Ανάλυση Δεδομένων και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία» (MSc  Data Analytics and Financial Technology). Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάπτυξη υψηλού επιπέδου έρευνας και στην εκπαίδευση πτυχιούχων στο επιστημονικό πεδίο των χρηματοοικονομικών και της πληροφορικής σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών μέσω των δέκα προσφερόμενων μαθημάτων. Σκοπός του παρόντος Δ.Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης μέσω της προώθησης της έρευνας και της υψηλού επιπέδου εξειδίκευσης των πτυχιούχων σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές συγκεκριμένων γνωστικών κλάδων, σε θέματα συναφή με τα αντικείμενα της «Ανάλυσης Δεδομένων και Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας». Ειδικότερα, το Δ.Π.Μ.Σ. έχει ως επιστημονικούς στόχους:

  • Την προετοιμασία φοιτητών για την στελέχωση σε υψηλό επίπεδο  χρηματοοικονομικών/οικονομικών τμημάτων ή/και διευθύνσεων του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
  • Την κατάρτιση ειδικευμένων επιστημόνων που θα βοηθήσουν τη διαδικασία διαχείρισης μεγάλων δεδομένων (Βig Data) και τη χρήση της τεχνολογίας για την παροχή χρηματοοικονομικών λύσεων (Financial Technology ή FinTech), λόγω της πρωτοφανούς κλίμακας δεδομένων που παράγονται καθημερινά, καθώς και τις ανάγκες ανάλυσης των δεδομένων για την εξαγωγή πολύτιμης γνώσης στους τομείς των χρηματοοικονομικών.

Το Διιδρυματικό ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με τίτλο Ανάλυση Δεδομένων και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (MSc Data Analytics and Financial Technology). Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διιδρυματικού ΜΔΕ ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Φ.Ε.Κ. Ίδρυσης Δ.Π.Μ.Σ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ακολουθήσετε τον παρακάτω σύνδεσμο:
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ανάλυση Δεδομένων και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (Εξ Αποστάσεως) – Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος (nup.ac.cy)

Μετάβαση στο περιεχόμενο