Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ερευνητικά Εργαστήρια

Εργαστήριο Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Laboratory of Accounting and Financial Management – L.A.FI.M

Εργαστήριο Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

 

To Εργαστήριο Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκησης εξυπηρετεί ερευνητικές, αναπτυξιακές και εκπαιδευτικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής, της Ελεγκτικής, της Χρηματοοικονομικής, της Οικονομικής Επιστήμης, της Τραπεζικής, της Ασφαλιστικής Επιστήμης καθώς και του Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Υπηρεσιών και Προιόντων. Το εργαστήριο επίσης στοχεύει στην επιστημονική υποστήριξη δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για επίλυση προβλημάτων τους.
Το εργαστήριο λειτουργεί σε δύο τομείς:
α) «Τομέας Λογιστικής & Διοικητικής Οικονομικής» και
β) «Τομέας Χρηματοοικονομικής Διοίκησης»
Οι ιδιαίτερες επιστημονικές περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται το Εργαστήριο, μέσω των τομέων του, είναι:
  • Χρηματοοικονομική Διοίκηση
  • Λογιστική και Ελεγκτική (Auditing)
  • Οργανωσιακός και Διοικητικός Έλεγχος (Control)
  • Μέτρηση και Διοίκηση της Απόδοσης
  • Αγορές Χρήματος, Κεφαλαίου, Παραγώγων, Εμπορευμάτων και Ενέργειας
  • Τραπεζική και Ασφαλιστική
  • Management & Marketing υπηρεσιών και προϊόντων.
Διακρίσεις/Επιτεύγματα:
Μέχρι σήμερα, τα μέλη του εργαστηρίου έχουν παράξει αξιόλογο, αναγνωρισμένο ερευνητικό έργο.
Συνολικά, έχουν δημοσιευθεί:
• Πάνω από 150 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές
• Πάνω από 10 δημοσιεύσεις σε εθνικά περιοδικά και επαγγελματικές εκδόσεις
• Πάνω από 160 εισηγήσεις σε εθνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια με κριτές
• 13 μονογραφίες – βιβλία και συλλογικούς τόμους
Υπάρχουν πάνω από 1500 ετεροαναφορές βασισμένες στο ερευνητικό έργο των μελών του εργαστηρίου.
Συνεργασίες (ενδεικτικά):
  • Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Business School,
  • Gloucestershire University, Business School,
  • Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας,
  • Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
  • Προπτυχιακό Πρόγραμμα, Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών
  • ΜΠΣ Τραπεζική, Λογιστική & Χρηματοοικονομική,
  • Πανεπιστήμιο  Πειραιώς – ΜΔΕ στη Ναυτιλία.
  • Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
  • ΟΤΕ Ασφάλιση
Υπεύθυνος Εργαστηρίου
Δρ Φλώρος Χρήστος, Καθηγητής
Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΕΛΜΕΠΑ
τηλ. 2810 379619, e-mail: cfloros@hmu.gr / lafim-man@hmu.gr

 

Ερευνητική Ομάδα – Μέλη Εργαστηρίου
Δρ Κυρίκος Δημήτριος, Καθηγητής
Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΕΛΜΕΠΑ
e-mail: kirikosd@hmu.gr

Δρ Αγιομυργιανάκης Γεώργιος, Καθηγητής
Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΕΛΜΕΠΑ
e-mail: georgeagios@hmu.gr

Δρ Γαλυφιανάκης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής
Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΕΛΜΕΠΑ
e-mail: galifianakis@hmu.gr

Δρ Ταμπουρατζή Ευθαλία, Επίκουρη Καθηγήτρια
Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΕΛΜΕΠΑ
e-mail: tamthal@hmu.gr

Δρ. Γαρεφαλάκης Αλέξανδρος, Επίκουρος Καθηγητής ΕΛΜΕΠΑ
e-mail: agarefalakis@hmu.gr

Αναστασάκης Ανδρέας, Λέκτορας
Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΕΛΜΕΠΑ
e-mail: anastasakis@hmu.gr

Δρ. Γρηγοράκης Νικόλαος, Μεταδιδάκτορας
e-mail:  ngrigorakis@hmu.gr

Δρ. Μπάλλας Παναγιώτης, Μεταδιδάκτορας

Γαβριλάκης Νεκτάριος, Υποψήφιος Διδάκτορας
Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΕΛΜΕΠΑ
e-mail:  ngavrilakis@hmu.gr

Πασσάς Ιωάννης, Υποψήφιος Διδάκτορας
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού ΕΛΜΕΠΑ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο