Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Επιτροπές

Συντονιστική Επιτροπή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη “Χρηματοοικονομική Διοίκηση”
Δρ. Φλώρος Χρήστος, Καθηγητής
Δρ. Αγιομυργιανάκης Γεώργιος, Καθηγητής
Δρ. Ιατράκης Γεώργιος, Καθηγητής
Δρ. Τζωρτζάκη Αλεξία-Μαίρη, Επίκουρη Καθηγήτρια
Αναστασάκης Ανδρέας, Λέκτορας

Συντονιστική Επιτροπή Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη “Λογιστική και Ελεγκτική”
Δρ. Φλώρος Χρήστος, Καθηγητής, ΕΛΜΕΠΑ
Δρ. Αγιομυργιανάκης Γεώργιος, Καθηγητής, ΕΛΜΕΠΑ
Δρ. Ιατράκης Γεώργιος, Καθηγητής, ΕΛΜΕΠΑ
Αναστασάκης Ανδρέας, Λέκτορας, ΕΛΜΕΠΑ
Δρ. Νεγκάκης Χρήστος, Καθηγητής, ΠΑΜΑΚ
Δρ. Ταχυνάκης Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΠΑΜΑΚ
Δρ, Γκίνογλου Δημήτριος, Καθηγητής, ΠΑΜΑΚ

Επιτροπή Ο.Μ.Ε.Α. Τμήματος: 
Δρ. Ιατράκης Γεώργιος, Καθηγητής
Δρ. Γαλυφιανάκης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής
Δρ. Ταμπουρατζή Ευθαλία, Επίκουρη Καθηγήτρια

Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης:
Αναστασάκης Ανδρέας, Λέκτορας
Δρ. Γαλυφιανάκης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής
Γιαννούλης Ιωάννης, Λέκτορας

Τα μέλη των υπόλοιπων επιτροπών του Τμήματος είναι διαθέσιμα στη Γραμματεία του. 

Μετάβαση στο περιεχόμενο