Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό

Βασιλάκης Εμμανουήλ vasilakisem@hmu.gr
Γαβριλάκης Νεκτάριος ngavrilakis@hmu.gr
Γρηγοράκης Νικόλαος ngrigorakis@hmu.gr
Ματαλλιωτάκης Γεώργιος matalliotakis@hmu.gr
Χειμωνάκη Χριστιάννα xristianna@hmu.gr
Χαραμής Ελευθέριος elcharamis@hmu.gr