Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό

Αντωνόγλου Νεκταρία antonoglou@hmu.gr
Βασιλάκης Εμμανουήλ vasilakisem@hmu.gr
Γρηγοράκης Νικόλαος ngrigorakis@hmu.gr
Κωστάκης Κωνσταντίνος kkostakis@hmu.gr
Μπάλλα Βασιλική-Μαρία vballa@hmu.gr
Νεονάκη Φιλία-Μαρία fneonaki@hmu.gr
Σπυριδάκης Εμμανουήλ spiridakis@hmu.gr