Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό

Αντωνόγλου Νεκταρία antonoglou@hmu.gr
Βασιλάκης Εμμανουήλ vasilakisem@hmu.gr
Βουλγαράκη Μαρία mvoulgaraki@hmu.gr
Κωστάκης Κωνσταντίνος kkostakis@hmu.gr
Ματαλλιωτάκης Γεώργιος matalliotakis@hmu.gr
Σαρρή Σταυρούλα stsarri@hmu.gr
Σπυριδάκης Εμμανουήλ spiridakis@hmu.gr
Χαραμής Ελευθέριος elcharamis@hmu.gr