Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Διασφάλιση Ποιότητας

Εδώ μπορείτε να βρείτε την Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος.