Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Διοικητικό Προσωπικό

01 Νικητάκη Αικατερίνη Γραμματεία, Ισόγειο ΣΔΟ 2810-37 9636 knikitaki@hmu.gr
02 Χήτας Ευάγγελος Προϊστάμενος
Γραμματείας, Ισόγειο ΣΔΟ
2810-37 9612 ehitas@hmu.gr

Fax Γραμματείας Τμήματος: 2810-379625

Ώρες λειτουργίας Γραμματείας για τους φοιτητές: Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή 11:00′-13:00′