Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Διοικητικό Προσωπικό

01 Χήτας Ευάγγελος Προϊστάμενος Γραμματείας 2810-37 9612 ehitas@hmu.gr
03 Σταυρουλάκη Νικολέτα Γραμματεία 2810-37 9629 stavnik@hmu.gr

 

 

 

Fax Γραμματείας Τμήματος: 2810-379625

Ώρες λειτουργίας Γραμματείας για τους φοιτητές: Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή 11:00′-13:00′

Μετάβαση στο περιεχόμενο