Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πτυχιακή Εργασία

Οι φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις και έχουν δηλώσει την Πρόθεση Ανάληψης Πτυχιακής Εργασίας – ΛΧ7199 (στο online σύστημα ανανέωσης εγγραφής), πρέπει να εγγραφούν και στο eclass, «Τμήμα ΛΧ_Πτυχιακές Εργασίες» (DLH219), για να λαμβάνουν ενημέρωση για την διαδικασία ανάθεσης Πτυχιακής Εργασίας. Οι εγγεγραμμένοι στο παραπάνω μάθημα του eclass θα λαμβάνουν τις σχετικές ανακοινώσεις στο email που έχουν δηλώσει στην πλατφόρμα.

Πρόσβαση στο Online Σύστημα Ανάθεσης Πτυχιακών Εργασιών
(σύνδεση μέσω CAS, ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ)

 

Αρχεία Πτυχιακών Εργασιών 
Οι Πτυχιακές Εργασίες του Τμήματος αναρτώνται στο σύστημα E-Thesis, το Ιδρυματικό Καταθετήριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Οι φοιτητές με την αίτηση παρουσίασης Πτυχιακής Εργασίας πρέπει να συνυποβάλλουν σε ηλεκτρονική μορφή τα παρακάτω αρχεία:

  1. Το κείμενο της Πτυχιακής σε μορφή pdf με όνομα αρχείου: eponymo1onoma1_eponymo2onoma2_eponymo3onoma32015.pdf (δηλαδή τα επώνυμα και ονόματα των φοιτητών στα λατινικά διαχωρισμένα με _ και το έτος στο τέλος)
  2. Συνοδευτικό αρχείο σε μορφή word που θα περιέχει:
    • Τίτλο, Περίληψη και τουλάχιστο 3 Λέξεις-Κλειδιά στα Ελληνικά
    • Τίτλο, Περίληψη (Abstract) και τουλάχιστο 3 Λέξεις-Κλειδιά (Key Words) στα Αγγλικά (τα παραπάνω χρησιμοποιούνται για την δημιουργία της «εγγραφής» κάθε πτυχιακής και είναι ορατά μόνιμα στο διαδίκτυο)
  1.  Αν υπάρχουν συνοδευτικά αρχεία της Πτυχιακής άλλης μορφής (Video, κώδικας html, αρχεία δεδομένων excel, κ.λ.π.), αυτά πρέπει να περιέχονται σε συμπιεσμένο αρχείο zip με όνομα ίδιο της πτυχιακής:  eponymo1onoma1_eponymo2onoma2_eponymo3onoma32015.zip
Κανονισμός Πτυχιακών Εργασιών ΤΕΙ
Κανονισμός Πτυχιακών Εργασιών ΕΛΜΕΠΑ
Αίτηση ορισμού Επιτροπής παρουσίασης Πτυχιακής Εργασίας (φοιτητές)
Έντυπο έγκρισης υποβολής Πτυχιακής Εργασίας (διδάσκοντες)
Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης Πτυχιακής Εργασίας (διδάσκοντες)
Ορισμός Επιτροπής Αξιολόγησης Πτυχιακής Εργασίας (Γραμματεία)
Μετάβαση στο περιεχόμενο