Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Υποδομές

Οι Εκπαιδευτικές Υποδομές του Τμήματος αναβαθμίζονται συνεχώς με τη βοήθεια του ΠΔΕ. Ο στόχος είναι η κατά το δυνατόν αρτιότερη εκπαίδευση των φοιτητών του ενισχύοντας τη σύνδεση με την πρακτική εφαρμογή.
Για τη διδασκαλία των θεωρητικών μαθημάτων γίνεται χρήση 2 αμφιθεάτρων χωρητικότητας 144 φοιτητών το καθένα και 2 αιθουσών διδασκαλίας χωρητικότητας 96 φοιτητών η κάθε μία. Όλες διαθέτουν βιντεοπροβολείς για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας ενώ μία αίθουσα διδασκαλίας διαθέτει επιπλέον σύστημα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης με δυνατότητα εκπομπής σε  πραγματικό χρόνο και βιντεοσκόπησης μαθημάτων.
Για τη διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων το Τμήμα διαθέτει 4 πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια με 94 συνολικά Η/Υ τελευταίας τεχνολογίας και σύστημα βιντεοπροβολής το καθένα.
Πέρα από τις παραπάνω βασικές υποδομές υποστήριξης μαθημάτων, γίνεται εκτεταμένη χρήση του κοινού για όλο το Ίδρυμα συστήματος διαχείρισης  της μάθησης (LMS- Learning Management System) που στηρίζεται στην πλατφόρμα Open-Eclass του GUNET. Εκτεταμένη χρήση των υποδομών απομακρυσμένης πρόσβασης περιεχόμενου και βιντεοδιαλέξεων καθώς και τηλεκπαίδευσης με online παρακολούθηση των μαθημάτων γίνεται και στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του Τμήματος.
Ταυτόχρονα, υπάρχει σε λειτουργία ένα συνολικότερο σύστημα παροχής υποστήριξης προς τους φοιτητές παρέχοντας αδιάλειπτη ηλεκτρονική πρόσβαση σε υπηρεσίες του Ιδρύματος όπως μαθητολόγιο, γραμματεία, συγγράμματα και μέριμνα.
Παράλληλα γίνεται χρήση των κοινών για όλο το Ίδρυμα υποδομών όπως η Βιβλιοθήκη, το Κλειστό Γυμναστήριο κ.λ.π.

Μετάβαση στο περιεχόμενο