Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πρακτικό αξιολόγησης ακαδημαϊκών υποτρόφων για το ακαδ. έτος 2019-2020

Ενημερώνουμε τους υποψήφιους ακαδημαϊκούς υποτρόφους ότι έχει αναρτηθεί το πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης τους στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (κτίριο παλιάς ΣΕΥΠ, Ισόγειο) και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση μέχρι την Τρίτη 17/9/2019 και ώρα 11:00 π.μ.

 

Ηράκλειο 13/9/2019
Από τη Γραμματεία του Τμήματος
 

Μετάβαση στο περιεχόμενο