Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ανακοίνωση για τις Δηλώσεις Μαθημάτων Χειμ. εξ. 2019-20 και αλλαγές προϋποθέσεων λήψης Πτυχίου Τ.Ε.Ι.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2019-20 ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΕΙ

 

Το σύστημα για τις εγγραφές–δηλώσεις του χειμερινού εξαμήνου, ακαδημαϊκού           έτους 2019-20, θα παραμείνει ανοικτό:
 

Από   Παρασκευή  27-9-2019  Έως και  Τετάρτη  2-10-2019.

 
Ενημερώνουμε τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής  του πρώην Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης (εισαγωγής  έως και 2018-19) για τις παρακάτω αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος:
             
Μέγιστος αριθμός μαθημάτων ή ωρών διδασκαλίας που μπορούν να δηλωθούν από φοιτητές κατά εξάμηνο:

  • Ο αριθμός μαθημάτων που δηλώνουν οι φοιτητές ανά εξάμηνο να μην υπερβαίνει τα επτά (7) μαθήματα Υποχρεωτικά (Υ) ή/και Επιλογής/Υποχρεωτικά (Ε/Υ).
  • Η κατανομή των Ε/Υ μαθημάτων σε εξάμηνα είναι ενδεικτική και οι φοιτητές μπορούν να επιλέγουν ελεύθερα τα Ε/Υ μαθήματα από τα προσφερόμενα σε όλα τα εξάμηνα.                                 
  • Φοιτητές που αποτυγχάνουν σε Ε/Υ μάθημα μπορούν να αλλάζουν την επιλογή τους σε μεταγενέστερο εξάμηνο επειδή είτε το επιθυμούν είτε δεν προσφέρεται το συγκεκριμένο μάθημα.

 
Ενοποίηση ειδικοτήτων προγράμματος σπουδών Τ.Ε.Ι. και των απαιτήσεων για τη λήψη πτυχίου Τ.Ε.Ι.

  • Εφεξής όλοι οι εγγεγραμμένοι φοιτητές του Τμήματος, ανεξάρτητα από τον χρόνο πρώτης εγγραφής και μέχρι το α.ε. 2018-19, υπάγονται στο ενιαίο ισχύον πρόγραμμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ.
  • Καταργούνται όλα τα μαθήματα ειδικότητας που προβλέπονταν με προηγούμενες αποφάσεις.
  • Για τη λήψη πτυχίου πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς τα εξής:

  1. 26 υποχρεωτικά μαθήματα του ισχύοντος ΠΠΣ (138 ΔΜ)
  2. Τουλάχιστον 13 επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα από οποιοδήποτε εξάμηνο του ισχύοντος ΠΠΣ (72 ΔΜ κατ’ ελάχιστο)
  3. Πτυχιακή εργασία (20 ΔΜ)
  4. Πρακτική άσκηση (10 ΔΜ) 

Σημαντική επισήμανση για τα Επιλογής Υποχρεωτικά (Ε/Υ) Μαθήματα: To σύνολο των  Διδακτικών Μονάδων (ΔΜ) στα  Επιλογής Υποχρεωτικά Μαθήματα πρέπει να είναι  72 κατ’ ελάχιστο. Προσοχή διότι δεν έχουν όλα τα Ε/Υ μαθήματα τον ίδιο αριθμό ΔΜ. Τα Ε/Υ του 3ου και του 5ου εξαμήνου έχουν λιγότερες ΔΜ από αυτά των άλλων εξαμήνων.
 

Ηράκλειο : 26/9/2019
 
Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο