Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

1η Τελετή Καθομολόγησης και απονομής Πτυχίων του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής – 27/5/2022

Ενημερώνουμε τους αποφοίτους του Τμήματος ότι η Τελετή Καθομολόγησης και απονομής Πτυχίων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Μαΐου 2022 και ώρα 11.00 π.μ., στο Αμφιθέατρο «Βασίλης Ζαχαρόπουλος» (Κ28). 

Ο κάθε πτυχιούχος θα μπορεί να συνοδεύεται μόνον από δύο (2) μέλη του οικογενειακού ή φιλικού του περιβάλλοντος. Η χρήση μάσκας στο αμφιθέατρο Κ28 κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης είναι υποχρεωτική.

Στην τελετή θα συμμετέχουν οι απόφοιτοι με τους παρακάτω Αριθμούς Μητρώων:

 

A/A A.M. A/A A.M. A/A A.M. A/A A.M. A/A A.M.
1 ΔΑ632 31 ΔΑ1202 61 ΔΛ10010 91 ΔΛ10427 121 ΔΛ12163
2 ΔΑ635 32 ΔΑ1227 62 ΔΛ10046 92 ΔΛ12001 122 ΔΛ12166
3 ΔΑ790 33 ΔΛ1972 63 ΔΛ10063 93 ΔΛ12003 123 ΔΛ12185
4 ΔΑ847 34 ΔΛ6770 64 ΔΛ10103 94 ΔΛ12011 124 ΔΛ12201
5 ΔΑ856 35 ΔΛ8087 65 ΔΛ10138 95 ΔΛ12019 125 ΔΛ12210
6 ΔΑ882 36 ΔΛ8377 66 ΔΛ10147 96 ΔΛ12020 126 ΔΛ12212
7 ΔΑ895 37 ΔΛ9225 67 ΔΛ10172 97 ΔΛ12033 127 ΔΛ12220
8 ΔΑ907 38 ΔΛ9229 68 ΔΛ10175 98 ΔΛ12034 128 ΔΛ12254
9 ΔΑ912 39 ΔΛ9240 69 ΔΛ10180 99 ΔΛ12040 129 ΔΛ12266
10 ΔΑ925 40 ΔΛ9286 70 ΔΛ10182 100 ΔΛ12043 130 ΔΛ12271
11 ΔΑ931 41 ΔΛ9369 71 ΔΛ10185 101 ΔΛ12051 131 ΔΛ12276
12 ΔΑ936 42 ΔΛ9405 72 ΔΛ10203 102 ΔΛ12052 132 ΔΛ12278
13 ΔΑ953 43 ΔΛ9412 73 ΔΛ10249 103 ΔΛ12055 133 ΔΛ12284
14 ΔΑ962 44 ΔΛ9415 74 ΔΛ10254 104 ΔΛ12056 134 ΔΛ12285
15 ΔΑ1020 45 ΔΛ9495 75 ΔΛ10255 105 ΔΛ12059 135 ΔΛ12304
16 ΔΑ1045 46 ΔΛ9590 76 ΔΛ10262 106 ΔΛ12063 136 ΔΛ12318
17 ΔΑ1068 47 ΔΛ9609 77 ΔΛ10264 107 ΔΛ12065 137 ΔΛ12322
18 ΔΑ1082 48 ΔΛ9635 78 ΔΛ10274 108 ΔΛ12067 138 ΔΛ12358
19 ΔΑ1096 49 ΔΛ9765 79 ΔΛ10316 109 ΔΛ12074 139 ΔΛ12362
20 ΔΑ1099 50 ΔΛ9815 80 ΔΛ10317 110 ΔΛ12076 140 ΔΛ12370
21 ΔΑ1109 51 ΔΛ9817 81 ΔΛ10326 111 ΔΛ12089 141 ΔΛ12373
22 ΔΑ1114 52 ΔΛ9845 82 ΔΛ10327 112 ΔΛ12093 142 ΔΛ12391
23 ΔΑ1115 53 ΔΛ9853 83 ΔΛ10334 113 ΔΛ12095 143 ΔΛ12452
24 ΔΑ1117 54 ΔΛ9869 84 ΔΛ10345 114 ΔΛ12102 144 ΔΛ12469
25 ΔΑ1118 55 ΔΛ9885 85 ΔΛ10362 115 ΔΛ12105 145 ΔΛ12490
26 ΔΑ1128 56 ΔΛ9886 86 ΔΛ10373 116 ΔΛ12121 146 ΔΛ12502
27 ΔΑ1131 57 ΔΛ9899 87 ΔΛ10377 117 ΔΛ12139 147 ΔΛ12515
28 ΔΑ1163 58 ΔΛ9927 88 ΔΛ10378 118 ΔΛ12146 148 ΔΛ12549
29 ΔΑ1173 59 ΔΛ9961 89 ΔΛ10382 119 ΔΛ12150 149 ΔΛ12577
30 ΔΑ1201 60 ΔΛ9984 90 ΔΛ10411 120 ΔΛ12160 150 ΔΛ12598

 

Σημείωση: Έχει προγραμματιστεί και δεύτερη ορκωμοσία στις 10/6/2022 για την οποία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες στη σχετική ανακοίνωση.

Πρόγραμμα και πρόσκληση απονομής 

Ηράκλειο 3/5/2022

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο