Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ανακοίνωση για την Πρακτική άσκηση

Ανακοινώνονται στους φοιτητές του Τμήματος που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις για την πρακτική τους άσκηση τα παρακάτω:

(Α) Για τους φοιτητές που  ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση με επιδότηση από το έργο «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κρήτης» – ΕΣΠΑ 2014-2020, οι τοποθετήσεις τους σε επιδοτούμενες θέσεις ΕΣΠΑ κατά το χειμερινό εξάμηνο 2021 – 2022 θα γίνουν ως εξής:

  • Έναρξη Πρακτικής Άσκησης 1η Οκτωβρίου 2021: Κατάθεση δικαιολογητικών το αργότερο έως Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου.
  • Έναρξη Πρακτικής Άσκησης 1η Νοεμβρίου 2021: Κατάθεση δικαιολογητικών το αργότερο έως Τετάρτη 13 Οκτωβρίου.

Οι ενδιαφερόμενο φοιτητές καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματός τα εξής: α) Αίτηση Φοιτητή, β) Βεβαίωση Αποδοχής από το φορέα απασχόλησης και γ) τα δικαιολογητικά με τα ατομικά στοιχεία τους (Ταυτότητα, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΑΜΑ, Λογαριασμός Τραπέζης). Τα προαναφερόμενα έντυπα (α) και (β) μπορούν  να τα κατεβάσουν από  εδώ.

Σε περίπτωση που ο αριθμός αιτήσεων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων στο Τμήμα, η επιλογή και τοποθέτηση των φοιτητών σε επιδοτούμενες θέσεις πρακτικής άσκησης θα γίνει με τα κριτήρια επιλογής που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, οι δυνητικά δικαιούχοι έχουν δικαίωμα ένστασης επί των αποτελεσμάτων εντός 5 ημερολογιακών ημερών η οποία κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματός τους. Η Συνέλευση του Τμήματος εξετάζει το αίτημα και αποφασίζει για την ένταξη του φοιτητή σε επιδοτούμενη θέση ΕΣΠΑ.

Οι φοιτητές που θα ενταχθούν στο έργο ΕΣΠΑ θα αποζημιωθούν, ανάλογα με τη θέση τοποθέτησης, ως εξής:

  • Στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα με το ποσό των 580,75 € μηνιαίως (280,00 € από το έργο ΕΣΠΑ και 300,75€  από τον εργοδότη)
  • Στις θεσμοθετημένες θέσεις του Δημόσιου και των ΟΤΑ με το  ποσό των 276,08 € μηνιαίως (100,00 € από το έργο ΕΣΠΑ και 176,08 € από το φορέα απασχόλησης)
  • Σε μη θεσμοθετημένες θέσεις του Δημόσιου με το ποσό των 280,00 € μηνιαίως αποκλειστικά από το έργο ΕΣΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης.

Οδηγίες για τους Φοιτητές

Οδηγίες για την Πρακτική Άσκηση μέσω του έργου ΕΣΠΑ 2014-2020, διατίθενται στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης: https://praktiki.hmu.gr

Διαθέσιμες θέσεις πρακτικής άσκησης:

Μπορείτε να αναζητήσετε θέσεις πρακτικής άσκησης:

Στην ιστοσελίδα του  Γραφείου Πρακτικής Άσκησης

Στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ «ΑΤΛΑΣ»

Οδηγίες για τους Φορείς Υποδοχής Φοιτητών

Οι Φορείς Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης που επιθυμούν να απασχολήσουν φοιτητές για πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ, οφείλουν υποχρεωτικά:

Α) να εγγραφούν και να πιστοποιηθούν στο Πληροφοριακό σύστημα ΑΤΛΑΣ του Υ.ΠΑΙ.Θ. http://atlas.grnet.gr/ (Όσοι Φορείς έχουν ήδη πιστοποιηθεί στο σύστημα, δεν απαιτείται η ενέργεια αυτή). Απαραίτητη ενέργεια για όλους τους Φορείς Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης είναι η δημιουργία κωδικού θέσης Πρακτικής Άσκησης και η δημοσίευσή της στο Πληροφοριακό Σύστημα ΑΤΛΑΣ. Ο κωδικός θέσης συμπληρώνεται στο έντυπο Βεβαίωση Αποδοχής και Απασχόλησης για τον κάθε φοιτητή/τρια που επιθυμούν να απασχολήσουν (οδηγίες εδώ).

Β) Να υποβάλλουν το έντυπο Ε3.5 στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ σύμφωνα με τα ΦΕΚ 3520/Β΄/19.9.2019 και 2639/Β΄/28.06.2019 (οδηγίες εδώ).

Για περισσότερες πληροφορίες οι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Ιδρύματος ή στον υπεύθυνο πρακτικής άσκησης Τμήματος.

(Β) Για τους φοιτητές που  ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση με επιδότηση από τον ΟΑΕΔ, οι τοποθετήσεις τους σε επιδοτούμενες θέσεις κατά το ακαδημαϊκό έτος  2021 – 2022 θα γίνονται την 1η κάθε μήνα από τον Οκτώβριο του 2021 έως και τον Ιούλιο του 2022. Η κατάθεση των δικαιολογητικών τους θα γίνεται το αργότερο έως τις 15 του προηγούμενου μήνα.

Οι ενδιαφερόμενο φοιτητές καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματός τα εξής: α) Αίτηση Φοιτητή, β) Βεβαίωση Αποδοχής από το φορέα απασχόλησης και γ) Λογαριασμό Τραπέζης. Τα προαναφερόμενα έντυπα (α) και (β) μπορούν  να τα κατεβάσουν από  εδώ.

Οι φοιτητές που θα υλοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση με επιδότηση κατά 50% από τον ΟΑΕΔ,  θα αποζημιωθούν ανάλογα με την ισχύουσα  αμοιβή ασκούμενου φοιτητή της περιόδου.

 

Ανδρέας Αναστασάκης

Πρόεδρος Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης

Μετάβαση στο περιεχόμενο