Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Αναθέσεις αδιάθετων θεμάτων πτυχιακών εργασιών (ενημέρωση 26/3)

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματός μας, ότι αναρτήθηκε ο κατάλογος αδιάθετων θεμάτων πτυχιακών εργασιών και μπορείτε να τον δείτε εδώ.

Ο αριθμός των διαθέσιμων θεμάτων καλύπτει όλους του φοιτητές που έχουν δικαίωμα ανάληψης Π/Ε (κατάλογος αυτών των φοιτητών είναι διαθέσιμος στο μάθημα «Τμήμα ΛX_Πτυχιακές Εργασίες» της πλατφόρμας eclass). Μόνο οι φοιτητές αυτοί μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος, μέσω email, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: stavnik@hmu.gr, υπόψιν κας Σταυρουλάκη Νικολέτας, με το οποίο θα δηλώνουν έως τρία (3) θέματα Π/Ε από τα διαθέσιμα, με σειρά προτίμησης .

Βάσει του κανονισμού πτυχιακών εργασιών, η Γραμματεία θα προχωρήσει στην ανάθεση των αδιάθετων θεμάτων πτυχιακών εργασιών, με σειρά προτεραιότητας και στη συνέχεια θα ενημερώσει τους φοιτητές, με email.

Δικαίωμα ανάληψης πτυχιακής εργασίας έχουν οι φοιτητές, που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  1. είναι εγγεγραμμένοι στο Ζ ή μεγαλύτερο εξάμηνο,
  2. έχουν περάσει επιτυχώς, 31 από τα 39 απαιτούμενα μαθήματα, για την απόκτηση πτυχίου,
  3. έχουν δηλώσει μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών δηλώσεων, το «μάθημα», «Πρόθεση Ανάληψης Π/Ε».

Οι φοιτητές στους οποίους έχει ήδη ανατεθεί θέμα πτυχιακής εργασίας (Π/Ε) στο τρέχον εξάμηνο, καθώς επίσης και οι φοιτητές στους οποίους ανατέθηκε θέμα Π/Ε σε προγενέστερο εξάμηνο και δεν έχουν πάρει έγκριση παύσης ισχύος της ανάθεσης σύμφωνα με τον κανονισμό Π/Ε, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής δήλωσης.

 

Ηράκλειο 22/3/2021

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο