Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Αντιμετώπιση θεμάτων πρακτικής άσκησης φοιτητών λόγω αναστολής της υλοποίησης της

Αγαπητοί φοιτητές, λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες εγκυκλίους του Υφυπουργού Παιδείας κ. Διγαλάκη για αναστολή της πρακτικής άσκησης των φοιτητών, η Συνέλευση του Τμήματος μας ως το αρμόδιο ανώτατο συλλογικό όργανο διοίκησης του αποφάσισε σήμερα με επιστημονικά κριτήρια (Απόφαση 32/16-11-2020) να υλοποιείται η πρακτική άσκηση των φοιτητών του μόνο με φυσική παρουσία και σε καμιά περίπτωση με τηλεργασία.

Για όσους δε φοιτητές η πρακτική τους άσκηση έχει λήξη μέχρι τις 30-11-2020 που ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα και παράλληλα έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον το 70% της συνολικής της χρονικής διάρκειας, η πρακτική τους άσκηση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί.

Ανδρέας Αναστασάκης
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Πρόεδρος Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης

Μετάβαση στο περιεχόμενο