Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Άρθρο του Επ. Καθηγητή Γ. Γαλυφιανάκη και του Επιστ. Συνεργάτη (Μεταδιδάκτορα) Ν. Γρηγοράκη δημοσιεύθηκε στο EuroMed Journal of Business

Άρθρο του Επίκουρου Καθηγητή Γ. Γαλυφιανάκη και του Επιστημονικού Συνεργάτη Ν.Γρηγοράκη (σε συνεργασία με G. Sfakianakis, M. Katharaki) με τίτλο “The impact of macro-fiscal factors and private health insurance financing on public health expenditure: evidence from the OECD countries for the period 2000–2017” δημοσιεύθηκε στο EuroMed Journal of Business.
Sfakianakis, G., Grigorakis, N., Galyfianakis, G. and Katharaki, M. (2020), “The impact of macro-fiscal factors and private health insurance financing on public health expenditure: evidence from the OECD countries for the period 2000–2017”, EuroMed Journal of Business, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/EMJB-03-2020-0029 ISSN:1450-2194 (Emerald)
Available on line: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/EMJB-03-2020-0029/full/html

Μετάβαση στο περιεχόμενο