Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Άρθρο του Καθηγητή Χρ. Φλώρου στο Journal of Risk and Financial Management

Το άρθρο του Καθηγητή Χρ. Φλώρου (σε συνεργασία με Petrakis N., Lemonakis C., Zopounidis, C.) με τίτλο “Greek Banking Sector Stock Reaction to ECB’s Monetary Policy Interventions” δημοσιεύθηκε στο Journal of Risk and Financial Management.

Μετάβαση στο περιεχόμενο