Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Άρθρο του υποψήφιου διδάκτορα Ν. Φιλιππάκη στην εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ

Άρθρο του υποψήφιου διδάκτορα Ν. Φιλιππάκη (σε συνεργασία με Ν. Αστρουλάκη) με τίτλο Αλλαγές στη διεθνή οικονομική πολιτική και ελληνική οικονομία  δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο