Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Αξιολόγηση Μαθημάτων εαρ. εξάμηνου ακαδ. έτους 2020-2021

Ανακοινώνεται ότι θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση των μαθημάτων του Β’ και του Δ΄ εξαμήνου του Πανεπιστημιακού ΠΠΣ ΕΛΜΕΠΑ. Η αξιολόγηση θα γίνει σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
0803.2.001.0 Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι 24/5/2021 09:00-21:00
0803.2.002.0 Μακροοικονομική 26/5/2021 09:00-21:00
0803.2.003.0 Εμπορικό Δίκαιο 31/5/2021 09:00-21:00
0803.2.004.0 Στατιστική Επιχειρήσεων ΙΙ 24/5/2021 09:00-21:00
0803.2.005.0 Διοίκηση Επιχειρήσεων 01/06/2021 09:00-21:00
0803.2.006.0 Οικονομικά Μαθηματικά 03/06/2021 09:00-21:00
0803.4.001.0 Λογιστική Κόστους 26/5/2021 09:00-21:00
0803.4.002.0 Χρηματοοικονομική Διοίκηση 27/5/2021 09:00-21:00
0803.4.003.0 Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις 27/5/2021 09:00-21:00
0803.4..004.0 Ανάλυση και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου 25/5/2021 09:00-21:00
0803.4.005.0 Επιχειρησιακή Έρευνα 31/5/2021 09:00-21:00
0803.4.006.0 Εφαρμοσμένη Οικονομετρία ΙΙ 25/5/2021 09:00-21:00

 

Η διαδικασία της αξιολόγησης θα γίνει μέσω του eclass των μαθημάτων και μπορούν να συμμετέχουν σ’ αυτήν όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο μάθημα.

Από την Γραμματεία

Μετάβαση στο περιεχόμενο