Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Αξιολόγηση των προπτυχιακών μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2021-2022

Αγαπητοί φοιτητές,

Σας ενημερώνουμε ότι η αξιολόγηση των προπτυχιακών μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2021-22 θα διεξαχθεί κατά το χρονικό διάστημα από 19/5/2022 έως 27/5/2022 σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Ο σύνδεσμος αξιολόγησης για κάθε μάθημα θα σας σταλεί στο ακαδημαϊκό σας email και η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί εντός της αίθουσας κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας στη διαδικασία αξιολόγησης.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Πίνακας αξιολόγησης μαθημάτων εαρ. εξαμήνου ακαδ. έτους 2021-2022

Μετάβαση στο περιεχόμενο