Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ανάλυση Δεδομένων και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία»

Εκδόθηκε το ΦΕΚ (Αρ. 4603/6.10.2021) που αφορά την ίδρυση του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.)  με  τίτλο «Ανάλυση Δεδομένων και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία» (MSc Data Analytics and Financial Technology).

Στο Δ.Π.Μ.Σ. συμμετέχουν το

της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και το

  • Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και το
  • Τμήμα Πληροφορικής

του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου.

Το Δ.Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην ανάπτυξη υψηλού επιπέδου έρευνας και στην εκπαίδευση πτυχιούχων στο επιστημονικό πεδίο των χρηματοοικονομικών και της πληροφορικής σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών μέσω των προσφερόμενων μαθημάτων, ενώ έχει ως επιστημονικούς στόχους:

α) Την προετοιμασία φοιτητών για την στελέχωση σε υψηλό επίπεδο χρηματοοικονομικών/οικονομικών τμημάτων ή/και διευθύνσεων του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

β) Την κατάρτιση ειδικευμένων επιστημόνων που θα βοηθήσουν τη διαδικασία διαχείρισης μεγάλων δεδομένων (Βig Data) και τη χρήση της τεχνολογίας για την παροχή χρηματοοικονομικών λύσεων (Financial Technology ή FinTech), λόγω της πρωτοφανούς κλίμακας δεδομένων που παράγονται καθημερινά, καθώς και τις ανάγκες ανάλυσης των δεδομένων  για την εξαγωγή πολύτιμης γνώσης στους τομείς των χρηματοοικονομικών.

To μεταπτυχιακό διαρθρώνεται σε τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα, θα είναι με τέλη φοίτησης που ανέρχονται σε 5.500€ ανά φοιτητή, ενώ τα μαθήματα θα γίνονται με όλες τις μεθόδους εκπαίδευσης (σύγχρονης και ασύγχρονης).

Με την ίδρυση του Δ.Π.Μ.Σ. το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου θα προσφέρει πλέον τρία μεταπτυχιακά προγράμματα, ενώ για το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας αποτελεί το δεύτερο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, αναδεικνύοντας  την ακαδημαϊκή τους προσφορά αλλά και την εξωστρέφειά τους μέσω της διεθνοποίησης που επιτυγχάνουν.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται η δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποψήφιους Μεταπτυχιακούς φοιτητές του Δ.Π.Μ.Σ στην «Ανάλυση Δεδομένων και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία».

Μετάβαση στο περιεχόμενο