Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Διδασκαλία των μαθημάτων Αστικό Δίκαιο και Ειδικά Θέματα Δικαίου

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματός μας ότι η διδασκαλία των μαθημάτων Αστικό Δίκαιο του Α’ εξαμήνου και Ειδικά Θέματα Δικαίου (Εργατικό, Ασφαλιστικό, Πτωχευτικό) του Γ’ εξαμήνου θα ξεκινήσει αύριο Τετάρτη 1/11/2023 σύμφωνα με το ενημερωμένο Ωρολόγιο Πρόγραμμα που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος

Ηράκλειο 31/10/2023
Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο