Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Δήλωση του μαθήματος «Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα»

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματός μας οι οποίοι συμπεριέλαβαν στη δήλωση μαθημάτων τους το μάθημα  με τίτλο «Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα» να το αντικαταστήσουν επιλέγοντας στη θέση του κάποιο άλλο από τα διαθέσιμα μαθήματα. Το μάθημα αυτό προσφέρθηκε εκ παραδρομής ενώ δε θα διδαχτεί το τρέχον ακαδ. εξάμηνο. H Γραμματεία θα αφαιρέσει τα μητρώα των φοιτητών που το δήλωσαν.

Ηράκλειο 7/10/2021

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο