Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Εγγραφές των εισαγόμενων με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών-Αλλογενών 2023-2024

Οι εγγραφές των επιτυχόντων στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών-Αλλογενών αποφοίτων εκτός Ε.Ε. και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών – μελών  της Ε.Ε. θα πραγματοποιηθούν από την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2023 έως και την Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023, στην  Γραμματεία του Τμήματος στην οποία θα προσέρχονται οι ενδιαφερόμενοι ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος τους ή με συστημένη ταχυδρομική αποστολή, με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που προβλέπονται από το  άρθρο 3 της με αρ.Φ151/20049/2007/Β6/2007 Υ.Α. (272Β΄)

Ηράκλειο: 04/09/2023
Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο