Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ένταξη μελών στο Ερευνητικό Εργαστήριο Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκησης (LAFIM)

Όσα Μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και Ερευνητές επιθυμούν να ενταχθούν ως μέλη του Ερευνητικού Εργαστηρίου Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (LAFIM), σύμφωνα με το ΦΕΚ λειτουργίας του, μπορούν να υποβάλλουν τη σχετική (παρακάτω) αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος (ehitas@hmu.gr) με κοινοποίηση στο email του LAFIM (lafim@hmu.gr).

Καθηγητής Χρήστος Φλώρος
Δ/ντης Εργαστηρίου LAFIM

Αίτηση ένταξης μέλους στο Ερευνητικό Εργαστήριο

Μετάβαση στο περιεχόμενο