Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Διδασκαλία μαθημάτων Εμπορικό Δίκαιο, Εφαρμοσμένη Οικονομετρία, Λογιστικό & Ελεγκτικό Δίκαιο και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματος μας ότι η διδασκαλία των μαθημάτων:

  • Εμπορικό Δίκαιο του Β’ εξαμήνου,
  • Εφαρμοσμένη Οικονομετρία του Δ’ εξαμήνου,
  • Λογιστικό & Ελεγκτικό Δίκαιο του H’ εξαμήνου και
  • Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του H’ εξαμήνου

δεν θα πραγματοποιηθεί προς το παρόν. Θα σας ενημερώσουμε με νεότερη ανακοίνωση για την έναρξη διδασκαλίας τους.

Ηράκλειο 20/2/2024
Από τη Γραμματεία

Μετάβαση στο περιεχόμενο