Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Παράταση δηλώσεων μαθημάτων –Διορθωτικές Δηλώσεις

Ανακοινώνουμε στους φοιτητές του Τμήματός μας, ότι το σύστημα ηλεκτρονικών δηλώσεων θα παραμείνει ανοιχτό για την υποβολή από τους φοιτητές  συμπληρωματικής ή διορθωτικής δήλωσης μαθημάτων, στο διάστημα: από σήμερα, 4/10/2021, έως και τις 10/10/2021.

Για το μάθημα του ΠΠΣ ΤΕΙ, Λογιστικές Εφαρμογές έχουν δημιουργηθεί δύο ομάδες:

  1. Ομάδα 1, δηλώνεται από τους φοιτητές που υποχρεούνται στην παρακολούθησή του εργαστηριακού μαθήματος,
  2. Ομάδα 2, δηλώνεται μόνο από τους μη υπόχρεους παρακολούθησης (ΜΥΠ).

Επισημαίνουμε στους φοιτητές που βάσει του ν.4610/2019, έχουν ενταχθεί στο Πανεπιστημιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, όπως προαναφέραμε σε προηγούμενη ανακοίνωσή μας, με απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος θα προσφερθούν το τρέχον εξάμηνο όλα τα πρόσθετα μαθήματα, εκτός του μαθήματος «Σύγχρονη Πολιτική Οικονομία». Όποτε, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να μεταβάλουν τη δήλωση μαθημάτων τους, στο παραπάνω διάστημα.

Ηράκλειο 4/10/2021

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο