Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πρακτική Άσκηση με Επιδότηση από το ΕΣΠΑ, Χειμερινό Εξάμηνο 2022 – 2023

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ενημερώνει τους φοιτητές των Τμημάτων του ΕΛΜΕΠΑ που ολοκληρώνουν το Πρόγραμμα Σπουδών του πρώην ΤΕΙ Κρήτης και ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την εξάμηνη πρακτική τους άσκηση ότι πρόκειται να ξεκινήσει το νέο έργο «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου» – ΕΣΠΑ 2014-2020 για την επιδότηση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών για το ακαδ. έτος 2022-2023, με πιθανή ημερομηνία έναρξης την 1η Νοεμβρίου 2022.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ
Ειδικά οι φοιτητές οι οποίοι μέχρι 31/10 θα έχουν υλοποιήσει τουλάχιστον 4 από τους 6 μήνες πρακτικής άσκησης και επιθυμούν να υλοποιήσουν το υπόλοιπο της πρακτικής άσκησης τους μέσω ΕΣΠΑ κατά τους μήνες Νοέμβριο – Δεκέμβριο 2022 προκειμένου να ολοκληρώσουν το εξάμηνο καλούνται να καταθέσουν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (1ος όροφος κτιρίου Τμήματος Γεωπονίας, ή ηλεκτρονικά στο gpa@hmu.gr) το αργότερο έως Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022 τα σχετικά δικαιολογητικά που αναφέρονται σε αυτή την ανακοίνωση.

Μετάβαση στο περιεχόμενο