Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Προκήρυξη διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών του Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση Τμήματος

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη ενός εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π και του αναπληρωτή του στη Συνέλευση του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, με θητεία από 01.09.2020 έως 31.08.2021.

Καθορίζει ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την 31η Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή, ώρα 11:00′ έως 12:00′ και σε χώρο που θα οριστεί από την Εφορευτική Επιτροπή.

Δείτε εδώ την πλήρη Προκήρυξη

Μετάβαση στο περιεχόμενο