Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών / φοιτητριών στη Συνέλευση του Τμήματος

Ο Πρόεδρος του Τμήματος ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ της Σχολής ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

ΠΡΟΚΗΡΎΣΣΕΙ

εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών/φοιτητριών των προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου στη Συνέλευση του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με ετήσια θητεία, από 1 Ιανουαρίου 2024 έως 31 Δεκεμβρίου 2024, και καθορίζει ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την 19η Οκτωβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα από 08:00 έως 15:00. Σε περίπτωση άγονης διαδικασίας, η εκλογική διαδικασία θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα, την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2023.

Δείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη

Αίτηση υποψηφιότητας φοιτητών

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο