Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Προσφερόμενα συγγράμματα μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «ΕΥΔΟΞΟΣ», για τους φοιτητές που έχουν ενταχθεί στο Πανεπιστημιακό Πρόγραμμα του Τμήματος

Ενημερώνουμε τους φοιτητές που έχουν ενταχθεί στο Πανεπιστημιακό Πρόγραμμα του Τμήματός μας και κατά συνέπεια έχουν δηλώσει «ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ», δικαιούνται να δηλώσουν και να παραλάβουν συγγράμματα μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «ΕΥΔΟΞΟΣ», με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών.

Για αυτούς τους φοιτητές ισχύει ότι αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματός μας, με τίτλο: Έναρξη Δηλώσεων-Διανομής συγγραμμάτων χ.ε. 2020-2021.

Οι υπόλοιποι από τους φοιτητές της παραπάνω κατηγορίας, δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μέσω της διοικητικής μονάδας του Ιδρύματος «Βιβλιοθήκη και κέντρο πληροφόρησης», με τη διαδικασία δανεισμού τους, εφόσον προσφέρονται.

Ηράκλειο 9/11/2020

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο