Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Εντεταλμένων Διδασκόντων στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε θέσεις εντεταλμένου διδάσκοντα, προκειμένου να καλυφθούν εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 και για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων στο ακόλουθο Γνωστικό Αντικείμενο:

Γνωστικά Αντικείμενα Διδακτικό Έργο
Αρχές Ιδιωτικού Δικαίου 1. Αστικό Δίκαιο (1ο εξάμηνο, Υ)
2. Εμπορικό Δίκαιο (2ο εξάμηνο, Υ)
3. Ειδικά Θέματα Δικαίου (3ο εξάμηνο, Υ)
4. Λογιστικό και Ελεγκτικό Δίκαιο (8ο εξάμηνο, Υ)

Δείτε εδώ τη σχετική Πρόσκληση

Αίτηση Υποψήφιου Εντεταλμένου Διδάσκοντα

Μετάβαση στο περιεχόμενο