Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

11o Συνέδριο Επιστημονικής Εταιρείας Χρηματοοικονομικής Μηχανικής και Τραπεζικής (FEBS) – Πρόσκληση Υποβολής Εργασιών

21-22 Δεκεμβρίου 2021
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
Deree – The American College of Greece

https://febs2021gr.eventsadmin.com
https://www.febsociety.org/febs2021gr

 

Πρόσκληση

Το 11ο Εθνικό Συνέδριο της Επιστημονικής Εταιρείας Χρηματοοικονομικής Μηχανικής και Τραπεζικής (ΕΕΧΜΤ) αποτελεί πλέον θεσμό όσον αφορά την ανταλλαγή και διακίνηση ιδεών σχετικών με τη χρηματοοικονομική μηχανική και την τραπεζική στον Ελληνικό χώρο. Στόχος του συνεδρίου είναι η παρουσίαση νέων ερευνητικών αποτελεσμάτων καθώς και η διάδοση μεθοδολογιών για την ανάλυση και λήψη αποφάσεων στο χώρο της Χρηματοοικονομικής από τα μέλη της Εταιρείας, αλλά και  άλλων ερευνητών που το επιθυμούν.

Τόπος Συνεδρίου

Το συνέδριο θα διοργανωθεί από την Σχολή Διοίκησης και Οικονομικών του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος – Deree, Γραβιάς 6, Αγία Παρασκευή, 153 42, Αθήνα.

Θέματα

Η θεματολογία του Συνεδρίου καλύπτει το φάσμα της χρηματοοικονομικής μηχανικής και τραπεζικής και συναφών θεμάτων. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα θέματα:

• Ανάλυση & διαχείριση κινδύνων τραπεζικών ιδρυμάτων
• Τραπεζική και χρηματοοικονομική διοίκηση
• Χρηματοδότηση τουριστικής επιχειρηματικότητας
• Επενδύσεις και τουριστική ανάπτυξη
• Διαχείριση ενεργητικού – παθητικού
• Διαχείριση ρευστότητας
• Ανάλυση χαρτοφυλακίων τραπεζών
• Διαχείριση ποιότητας στο τραπεζικό χώρο
• Η εξέλιξη του τραπεζικού κανονιστικού πλαισίου
• Το νέο σύμφωνο της Βασιλείας
• Διεθνής στρατηγική τραπεζικών ιδρυμάτων
• Διεθνής χρηματοοικονομική κρίση
• Εταιρική διακυβέρνηση στον τραπεζικό τομέα
• Χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων
• Συγχωνεύσεις & Εξαγορές τραπεζικών ιδρυμάτων
• Τραπεζικές υπηρεσίες
• Αγορές χρήματος και κεφαλαίου
• Εργαλεία εταιρικής χρηματοδότησης
• Επενδυτικές αποφάσεις υπό το πρίσμα της παγκοσμιοποίησης των αγορών
• Χρηματοοικονομικά παράγωγα και αποτίμηση παραγώγων
• Συμπεριφορική χρηματοοικονομική
• Αγορές ενέργειας και εμπορευμάτων
• Εταιρική ευθύνη στον τραπεζικό τομέα
• Πράσινα ομόλογα και πράσινη ανάπτυξη
• Κριτήρια ESG και Κοινωνικά Υπεύθυνη Επένδυση

Προεδρείο Συνεδρίου

Τριανταφύλλου Άννυ (Deree – The American College of Greece)
Ασημακόπουλος Παναγιώτης (Deree – The American College of Greece)
Ζοπουνίδης Κωνσταντίνος (Πολυτεχνείο Κρήτης, Audencia Business School)

Επιστημονική Επιτροπή Συνεδρίου

Αντζουλάτος Άγγελος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς)
Αρτίκης Παναγιώτης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς)
Βασιλείου Δημήτριος (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)
Βεντούρη Αλεξία (King’s College London, UK)
Γαγάνης Χρυσοβαλάντης (Πανεπιστήμιο Κρήτης)
Γαλαριώτης Αιμίλιος (Audencia Business School, France)
Γεωργούτσος Δημήτριος (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)
Γουνόπουλος Δημήτριος (University of Bath, UK)
Δημητράς Αυγουστίνος (Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο)
Δότσης Γεώργιος (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)
Δούμπος Μιχάλης (Πολυτεχνείο Κρήτης)
Δράκος Κωνσταντίνος (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)
Επίσκοπος Αθανάσιος (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)
Ζοπουνίδης Κωνσταντίνος (Πολυτεχνείο Κρήτης, Audencia Business School)
Θωμαδάκης Σταύρος (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)
Καβουσανός Εμμανουήλ (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)
Καινούργιος Δημήτριος (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)
Καλαντώνης Πέτρος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής)
Καλοτύχου Έλενα (Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου)
Κοσμίδου Κυριακή (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)
Κουσενίδης Δημήτριος (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)
Λελεδάκης Γεώργιος (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)
Λιβάνης Ευστράτιος (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας)
Λουρή Ελένη (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)
Μάρκελλος Ραφαήλ (University of East Anglia, UK)
Νούλας Αθανάσιος (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας)
Ντελής Μάνθος (Montpellier Business School, France)
Παπαδάμου Στέφανος (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)
Πανοπούλου Αικατερίνη (University of Kent)
Πασιούρας Φώτιος (Montpellier Business School, France)
Σάμιτας Αριστείδης (Πανεπιστήμιο Αιγαίου & Zayed University)
Συριόπουλος Θεόδωρος (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)
Σπύρου Σπύρος (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)
Τζαβαλής Ηλίας (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)
Τραυλός Νικόλαος (University of Surrey, UK)
Τσαγκαράκης Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς)
Τσεκρέκος Ανδριανός (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)
Τσιριτάκης Εμμανουήλ (Πανεπιστήμιο Πειραιώς)
Φίλιππας Διονύσιος (ESSCA, France)
Φλώρος Χρήστος (Μεσογειακό Πανεπιστήμιο)
Χαλαμανδάρης Γεώργιος (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)
Χριστόπουλος Απόστολος (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου

Ασημακόπουλος Παναγιώτης
Κωνσταντάτος Άννα
Λαοπόδης Νικηφόρος
Εσκαντάρ Μαριάννα
Λιαδάκη Αγγελική
Φακωτάκης Γεώργιος

Γραμματέας Συνεδρίου

Ελίνα Γκιόκα, τηλ. 210 6009800 εσωτ. 1108, email: febs2021gr@febsociety.org

Υποβολή Εργασιών

Οι ενδιαφερόμενοι που θα επιθυμούν να συμμετέχουν στο συνέδριο καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το  άρθρο τους ή τη σύνοψη αυτού μέχρι 16/11/2021 στη διεύθυνση:

https://febs2021gr.eventsadmin.com

Η υποβληθείσα εργασία ή σύνοψη μπορεί να υποβληθεί στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα και πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

    1. τίτλο εργασίας,
    2. ονόματα συγγραφέων, ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση όλων των συγγραφέων,
    3. σύντομη περίληψη έκτασης 300 έως 600 λέξεων, στην οποία να αναλύονται οι στόχοι της εργασίας, η μεθοδολογία που εφαρμόζεται και τα σημαντικότερα αποτελέσματα.

Δημοσίευση Εργασιών

Επιλεγμένες εργασίες που θα παρουσιαστούν στο συνέδριο θα δημοσιευθούν ύστερα από κρίση σε ειδικά τεύχη επιστημονικών περιοδικών που θα δημοσιοποιηθούν σε επόμενη επικοινωνία. Σημειώνεται ότι οι εργασίες που θα υποβληθούν για δημοσίευση πρέπει να υποβληθούν στην Αγγλική γλώσσα.

Δήλωση Συμμετοχής

Το δικαίωμα συμμετοχής είναι 150€ (60€ για φοιτητές) και περιλαμβάνει την παρακολούθηση των εργασιών, το έντυπο υλικό, τις κοινωνικές εκδηλώσεις όπως γεύματα, καφέδες κ.α. H πληρωμή για την εγγραφή στο συνέδριο καταβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://febs2021gr.eventsadmin.com

Επικοινωνία

email: febs2021gr@febsociety.org

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο