Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Δηλώσεις – Αναθέσεις Πτυχιακών Εργασιών (Π/Ε) 2019-2020Χ

Ανακοινώνεται στους διδάσκοντες – εποπτεύοντες ΠΕ καθώς και στους φοιτητές του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής που έχουν τη δυνατότητα ανάληψης πτυχιακής εργασίας σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό, (άρα έχουν περάσει 31 από τα 39 μαθήματα του ΠΠΣ), ότι η διαδικασία δηλώσεων – αναθέσεων ΠΕ για το τρέχον εξάμηνο 2019-2020Χ είναι η ακόλουθη:
α) Ηλεκτρονική (On line) εγγραφή των φοιτητών στο μάθημα: Πρόθεση Ανάληψης Π/Ε  κατά την περίοδο των ηλεκτρονικών εγγραφών των μαθημάτων το τρέχον εξάμηνο. Χωρίς αυτή την εγγραφή οι φοιτητές δεν έχουν τη δυνατότητα ανάληψης ΠΕ.
β) Εγγραφή των φοιτητών στο eclass του Τμήματος στο αντίστοιχο μάθημα: Τμήμα ΛΧ_Πτυχιακές Εργασίες (DLH219). Με την εγγραφή τους αυτή θα μπορούν να  λαμβάνουν πληροφορίες (email) για τα διάφορα στάδια της διαδικασίας δηλώσεων – αναθέσεων Π/Ε του τρέχοντος εξαμήνου.
γ) Δηλώσεις θεμάτων Π/Ε από τους διδάσκοντες του Τμήματος κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδος του τρέχοντος εξαμήνου, δηλαδή από 30.09.2018 έως 6.10.2018 το αργότερο. Αμέσως μετά ηλεκτρονική δημοσιοποίηση (on line μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Τμήματος)  του καταλόγου των θεμάτων ΠΕ στους φοιτητές.
δ) Επικοινωνία διδασκόντων με φοιτητές και αναθέσεις ΠΕ κατά τη διάρκεια της 2ης και 3ης εβδομάδας του τρέχοντος εξαμήνου, δηλαδή από 07.10.2019 έως 20.10.2018 το αργότερο. Αμέσως μετά ηλεκτρονική δημοσιοποίηση (online μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Τμήματος)  του καταλόγου των αναθέσεων Π/Ε στους φοιτητές.
ε) Για όσα θέματα Π/Ε μείνουν αδιάθετα θα αναρτηθεί σχετική λίστα, από την οποία μπορούν να επιλέγουν οι φοιτητές θέμα Π/Ε κατά προτεραιότητα μέσω της Γραμματείας του Τμήματος.
Σημείωση:
Σύμφωνα με απόφαση της ΓΣ του Τμήματος (17/9)  όλοι οι διδάσκοντες έχουν υποχρέωση δήλωσης τριών (3) θεμάτων.
 

Με εκτίμηση,
 
Δρ. Γεώργιος Γαλυφιανάκης
Λέκτορας,  Υπεύθυνος Π/Ε

Μετάβαση στο περιεχόμενο