Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ανακοίνωση για θέση Πρακτικής Άσκησης

 

Ανακοινώνεται στις/στους φοιτήτριες/φοιτητές του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ που πληρούν τις προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση της πρακτικής τους άσκησης το Χειμερινό εξάμηνο 2019-20 με έναρξη την 1/11/2019, ότι το εργαστήριο Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκησης του Τμήματος προσφέρει 1 θέση αμειβόμενης πρακτικής άσκησης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έρθουν σε επαφή με τον κ. Ανδρέα Αναστασάκη το αργότερο μέχρι την Τρίτη 1/10/2019 στις 11 π.μ. (ώρες γραφείου 9-11, τηλ. 2810379660).   Θα επιλεγεί η/ο φοιτήτρια/φοιτητής που συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη βαθμολογία. Για το λόγο αυτό πρέπει να προσκομίσουν στον υπογράφοντα βεβαίωση υλοποίησης πρακτικής άσκησης και βεβαίωση βαθμολογίας (τις εκδίδει η γραμματεία του Τμήματος).

 

Εκ μέρους της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης
Ο Πρόεδρος

Μετάβαση στο περιεχόμενο