Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Λειτουργία υπηρεσίας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης eClass

Με την έναρξη των μαθημάτων του εξαμήνου θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε στους φοιτητές των παλαιότερων εξαμήνων και να ενημερώσουμε τους νεοεισαχθέντες φοιτητές για τη λειτουργία της υπηρεσίας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (eClass) που είναι προσβάσιμη στη διεύθυνση https://eclass.hmu.gr ή μέσω του μενού των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
Για τη σύνδεση σας χρησιμοποιείτε τους λογαριασμούς σας στό Ίδρυμα της μορφής dlxxx@edu.hmu.gr που αντικατέστησαν τους υπάρχοντες (dlxxx@edu.teicrete.gr) των φοιτητών παλαιότερων εξαμήνων με το password να παραμένει το ίδιο.
Είναι απαραίτητο να ελέγξετε ότι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε καταχωρήσει στο προφιλ σας είναι η σωστή και ενεργή επειδή μέσω αυτής θα λαμβάνετε ενημέρωση για οτιδήποτε αφορά το κάθε μάθημα που παρακολουθείτε. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η εγγραφή σας και στο e-class αλλά και στα μαθήματα που έχετε δηλώσει στο τρέχον εξάμηνο. Οι διδάσκοντες θα σας δώσουν ένα εύλογο χρονικό περιθώριο για αυτό, σε περίπτωση όμως που δεν το κάνετε θα πρέπει μελλοντικά για οποιοδήποτε πρόβλημα που έχει σχέση με τη διδασκαλία των μαθημάτων να επικοινωνείτε μαζί τους (τα στοιχεία επικοινωνίας τους υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Τμήματος).
 

Από το Γραφείο Ε.Τ.Ε.Π.

Μετάβαση στο περιεχόμενο