Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ανακοίνωση για την αξιολόγηση των Ακαδημαϊκών Υποτρόφων

Ανακοίνωση  για την αξιολόγηση των Ακαδημαϊκών Υποτρόφων 

 
 Ενημερώνουμε  τους  υποψήφιους  ακαδημαϊκούς  υποτρόφους ότι έχει αναρτηθεί το πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης  τους στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (κτίριο παλιάς ΣΕΥΠ, Ισόγειο) και  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση μέχρι την Πέμπτη 10-9-2019 και ώρα 13.00 μ.μ.  
 

Ηράκλειο 7/10/2019
Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο