Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Αναδιάρθρωση των ομάδων του μαθήματος Λογιστικές Εφαρμογές

Οι εγγεγραμμένοι στην 5η ομάδα του μαθήματος Λογιστικές Εφαρμογές, οι οποίοι είναι Μη Υπόχρεοι Παρακολούθησης (ΜΥΠ), έχουν ανακατανεμηθεί σε άλλες ομάδες στις οποίες θα εξεταστούν και στις οποίες μπορούν να παρακολουθούν, αν θέλουν, τις παραδόσεις.

Οι λίστες με τα στοιχεία των ΜΥΠ (ΑΜ) κατά ομάδα είναι διαθέσιμες στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Τμήματος και στην πλατφόρμα eClass, στο αντίστοιχο μάθημα (φάκελος Έγγραφα)

Μετάβαση στο περιεχόμενο