Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ανακοίνωση για κατάθεση δικαιολογητικών μετεγγραφής φοιτητών ακαδ. έτους 2019-2020

Ενημερώνουμε τους  φοιτητές  του  Τμήματος μας ότι:

    ΄Οσοι έχουν  λάβει την έγκριση της μετεγγραφής τους μετά από την αίτηση που υπέβαλλαν στο Υπουργείο Παιδείας, παρακαλούνται να προσέλθουν στην Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (Ισόγειο της πρώην Σ.Ε.Υ.Π) για να καταθέσουν την  Ηλεκτρονική αίτηση  μετεγγραφής τους, πρωτοκολλημένη  από το σύστημα  του Υπουργείου μαζί με τα δικαιολογητικά της κατηγορίας που έχουν επικαλεστεί, αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου.

Η προθεσμία είναι:
Από  ΔΕΥΤΕΡΑ  25-11-2019
ΕΩΣ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  29-11-2019
 

Ηράκλειο: 22-11-2019
Aπό την Γραμματεία του Τμήματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο