Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ανακοίνωση για δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2019-2020 και προϋποθέσεις λήψης Πτυχίου Τ.Ε.Ι.

Το σύστημα για τις εγγραφές–δηλώσεις του εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 θα παραμείνει ανοικτό από Τρίτη 11-2-2020 έως και Κυριακή 16-2-2020.                            
Ενημερώνουμε  τους φοιτητές-φοιτήτριες  του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής  του πρώην Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης (εισαγωγής  έως και το ακαδ. έτος 2018-2019) για τις παρακάτω αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος:
              
Μέγιστος αριθμός μαθημάτων ή ωρών διδασκαλίας που μπορούν να δηλωθούν από φοιτητές κατά εξάμηνο:
 

  • Ο αριθμός μαθημάτων που δηλώνουν οι φοιτητές ανά εξάμηνο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα επτά (7) μαθήματα Υποχρεωτικά (Υ) ή/και Επιλογής/Υποχρεωτικά (Ε/Υ).
  • Η κατανομή των Ε/Υ μαθημάτων σε εξάμηνα είναι ενδεικτική και οι φοιτητές μπορούν να επιλέγουν ελεύθερα τα Ε/Υ μαθήματα από τα προσφερόμενα σε όλα τα εξάμηνα.
  • Φοιτητές που αποτυγχάνουν σε Ε/Υ μάθημα μπορούν να αλλάζουν την επιλογή τους σε μεταγενέστερο εξάμηνο επειδή είτε το επιθυμούν είτε δεν προσφέρεται το συγκεκριμένο μάθημα.

 
Ενοποίηση ειδικοτήτων προγράμματος σπουδών Τ.Ε.Ι. και των απαιτήσεων για τη λήψη πτυχίου Τ.Ε.Ι.

  • Εφεξής όλοι οι εγγεγραμμένοι φοιτητές του Τμήματος, ανεξάρτητα από τον χρόνο πρώτης εγγραφής και μέχρι το α.ε. 2018-2019, υπάγονται στο ενιαίο ισχύον πρόγραμμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ.
  • Καταργούνται όλα τα μαθήματα ειδικότητας που προβλέπονταν με προηγούμενες αποφάσεις.
  • Για τη λήψη πτυχίου πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς τα εξής:

  1. 26 υποχρεωτικά μαθήματα του ισχύοντος ΠΠΣ (138 ΔΜ)
  2. Τουλάχιστον 13 επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα από οποιοδήποτε εξάμηνο του ισχύοντος ΠΠΣ (72 ΔΜ κατ’ ελάχιστο)
  3. Πτυχιακή εργασία (20 ΔΜ)
  4. Πρακτική άσκηση (10 ΔΜ)


Επισήμανση όσο αφορά τα Επιλογής Υποχρεωτικά Μαθήματα: To σύνολο των Δ.Μ. στα  Επιλογής Υποχρεωτικά Μαθήματα πρέπει να είναι 72 κατ’ ελάχιστο.
                                             

Ηράκλειο : 11/02/2020

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο