Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ανακοίνωση για δήλωση μαθημάτων

Ενημερώνουμε τους φοιτητές-φοιτήτριες του Τμήματός μας ότι ΜΠΟΡΟΥΝ να δηλώσουν (όσοι το επιθυμούν) τα παρακάτω μαθήματα :

  1. Διαχείριση  Χρηματοοικονομικών Κινδύνων –ΣΤ΄ εξαμήνου
  2. Ανάλυση και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου- Δ΄ εξαμήνου

Διάρκεια Δηλώσεων έως και Κυριακή 16-2-2020
 

Ηράκλειο 13-2-2020
Από την Γραμματεία του Τμήματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο