Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

ΕΠΕΙΓΟΝ – Αφορά όλους του φοιτητές του Τμήματος

Για την επιτυχία της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι απαραίτητη η εγγραφή του κάθε φοιτητή στο eClass, στα μαθήματα που έχει συμπεριλάβει στη δήλωση του τρέχοντος εξαμήνου. Επίσης σε εργαστηριακά μαθήματα που η διδασκαλία γίνεται σε ομάδες οι φοιτητές πρέπει να εγγραφούν και στην ομάδα που ανήκουν. Εξίσου σημαντική όμως είναι και η απεγγραφή των φοιτητών από μαθήματα που δεν παρακολουθούν αυτό το εξάμηνο καθώς δυσκολεύουν το έργο των διδασκόντων αλλά και οι ίδιοι παίρνουν μηνύματα που δεν τους αφορούν.
Τέλος πρέπει να ελέγξουν στις ρυθμίσεις του λογαριασμού τους (επιλογή Το Προφίλ μου) ότι η διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου που έχουν καταχωρήσει είναι ενεργή και την ελέγχουν συχνά ώστε να ενημερώνονται άμεσα για τις ανακοινώσεις που στέλνουν οι διδάσκοντες σχετικά με τη διεξαγωγή των μαθημάτων.

 

Ηράκλειο 3/4/2020
Από το Γραφείο Ε.Τ.Ε.Π.