Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Έναρξη παραδόσεων μαθημάτων Ανάλυση και Διαχείριση χαρτοφυλακίου & Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων

Οι παραδόσεις των μαθημάτων Ανάλυση και Διαχείριση χαρτοφυλακίου και Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 23/4/2020 ως εξής:
12:00′-15:00′ Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων και
15:00′-18:00′ Ανάλυση και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
Επειδή αρχικά οι παραδόσεις θα γίνονται με χρήση του εργαλείου της Τηλεσυνεργασίας στην πλατφόρμα του eClass είναι απαραίτητη η εγγραφή σ’ αυτά τα μαθήματα στο eClass των φοιτητών που τα έχουν συμπεριλάβει στη Δήλωση Μαθημάτων του τρέχοντος εξαμήνου.

 

Ηράκλειο 15/4/2020
Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο