Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Επείγουσα ανακοίνωση για τους φοιτητές που κάνουν Πρακτική Άσκηση

Δειτε εδώ τις τελευταίες πληροφορίες που αφορούν τους φοιτητές που η Πρακτική τους Άσκηση ανεστάλη ενώ ήταν σε εξέλιξη ή επρόκειτο να ξεκινήσει αυτή την περίοδο.

Μετάβαση στο περιεχόμενο