Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

14o Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά

Το Διεθνές Οικονομικό Συνέδριο «International Conference on Applied Economics» (ICOAE 2021) φιλοξενείται από 26 έως 28 Αυγούστου 2021στο Ηράκλειο Κρήτης, από το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ). Το Συνέδριο συν-διοργανώνεται από το ΕΛΜΕΠΑ, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Δείτε το σχετικό ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετάβαση στο περιεχόμενο